677E2A0F-70B6-4C0E-8A54-6BB1B5E2B8AA.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ