เกี่ยวกับเรา

ประธานผู้บริหาร

อนุรักษ์ อินจันทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิชญ์สุกานต์ญา คุณดิลกรัถยา (เทียน)
ณิศวรา ยูรนิยม (เบส)
เกวลิน ฉิมพันธุ์ (นัท)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

ณัฏฐณิชา พรมเพ็ชร์ (พลอย)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วิชิตา สวัสดิ์ (ปังปอนด์)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

ศลิษา ชื่นวิเศษ (มุก)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

นนทรินทร์ ลิ้นทอง (กัส)

 

มหาวิทยาลัยหอการค้า

ปฏิภาณ พานิชกิจโกศลกุล (บอส)

 

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ