เกี่ยวกับเรา

ประธานผู้บริหาร

อนุรักษ์ อินจันทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิชญ์สุกานต์ญา คุณดิลกรัถยา (เทียน)
ณิศวรา ยูรนิยม (เบส)
เกวลิน ฉิมพันธุ์ (นัท)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

สุภัสสรา ปุณประสระเสริฐ (เตย)
เวทิดา ขันตยาภรณ์ (กวาง)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วิชิตา สวัสดิ์ (ปังปอนด์)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

นนทรินทร์ ลิ้นทอง (กัส)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ศลิษา ชื่นวิเศษ (มุก)

มหาวิทยาลัยหอการค้า

ปฏิภาณ พานิชกิจโกศลกุล (บอส)
1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ