ED1D9D8B-337D-4BF9-AEE1-8B3A765B8B41.png

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ