866E2B5D-22A9-4F5B-8F98-B8F8B91FAC08.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ