72A9A73C-FB5C-48FF-B90D-79B38F5CBDD8.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ