E07C014E-E986-4A19-8D9E-4E15B21BDA2C.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ