FFE7A6A3-5D1E-4C61-984B-E0C176F9DDB8.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ