FE856C8D-E36E-49C7-8A80-AA9C8B0A29CB.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ