FA6A859C-63F8-4FE6-AB4D-DB5F0305B1D8.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ