F7B1E6E0-BCA3-436F-A98E-5D0FAAD1FF9E.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ