F0E0F4E7-F705-4E6A-A864-FA9EE0805B6D.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ