F06555B6-D604-4B3F-A7D5-3F0C2A9687AC.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ