E7F0414A-A2E4-42F8-B441-49D0A653D0C2.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ