E7A3A13B-CC6A-49E7-9B1F-1308372B905F.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ