E56D7D0C-A2D6-407E-A28F-A8CDB2F1E8B6.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ