E2D7390D-D39F-4AC9-BD48-BBD74F2AC4A1.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ