E0FD3C4C-CF42-41DF-A278-B706D3BD92C7.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ