DFA53AA2-86F7-4D5F-9AA9-D7B1C968C9D9.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ