DB37F836-B14C-4C03-BF9F-91CD9E4E51F2.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ