DA2D2E76-C4EB-48EB-8D4E-55D072AC4C97.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ