D956E2D4-0B57-4F3E-BC5C-70B34F23A697.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ