D32BECAF-4A85-4E80-A85A-1C7D6CF8B6E4.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ