D2A3EE5F-67EA-492E-B7CA-EDDC13B12A46.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ