D132D62F-2A5D-49C7-AE8A-5FCB52AE77DC.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ