D0FB1A4B-29B3-40AF-B26C-8A21AF4D9A09.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ