D0CC3785-7A9E-4E46-B1C4-3B63E16B2FEB.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ