CC60340A-2F6D-4B9A-B750-5FB5C11B3FF1.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ