CB1A3C3E-8B8A-4C19-AA7A-FDF00E83E7EC.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ