C939A80C-FB8F-4F62-BF74-C62FC36AE8DD.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ