C7E5B9F2-10E4-4B6A-9865-B637AE0D042C.png

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ