C6DCE7AA-BD3C-4A39-95FE-26F91FB75F8F.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ