C494A9DF-7FD7-48B3-92C5-F4A4D925DD0F.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ