BEE67E1C-E20A-4637-82EE-B5D4A58F0D5E.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ