BA2B2B36-22E0-4414-A655-E21D2E3C7D5E.png

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ