B9BD1F4E-63E6-4F00-8DF1-D5CB4FF85F60-1.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ