B883A37A-2B9E-4AE0-A15A-F0743BAD2B4C.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ