B7BA51C5-2C2F-441B-A68D-CD18BB00DCA1.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ