B724287F-F814-4D7B-B34A-19B0E3AC26E9.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ