B4B0BE53-0A72-42DA-AB23-82C5C6D8A29E.png

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ