B379430C-A6E0-4E2E-89A6-D4BDEE3F09AE.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ