B2AD789E-F8B0-4A9C-A463-53A3B49FF379.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ