AF2C35B0-A323-46C0-B33D-9EB9DD52E3CB.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ