ACE09CF3-D45E-4D5F-9C9F-01808FF45E7B.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ