AC14F14C-A62C-4916-A9F3-A978E523B90F.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ