A9F1BC6A-A4D9-4CDE-94C2-F4AF21699F5B.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ