A624AF06-97B8-43D9-A8C0-B37D55C3E70F.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ