A5F457AE-FEE0-4D3A-B1E1-FF7E43C87069.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ