A345D041-B07C-4B2F-9B81-9C2E7870C4B8.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ