9F3E1E1D-D0A4-48C8-85E0-AC70B6C906B4.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ