977FF41E-B044-4A3B-B9B9-F826F52E2F12.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ